SBOR DOBROVOLÝCH HASIČŮ ÚHONICE

Sbor rok 2001

Sbor dobrovolných hasičů v Úhonicích patří se svou 113 letou dobou trvání k nejstarším na okrese Praha-západ. Byl založen 12. července 1888 a koncem roku čítal na 50 členů i průběhu let se pak počet členů pohyboval okolo této hranice v současné době čítá náš sbor cca 70 členů, bohužel jak už to v současnosti bývá tak většina členů jsou pouze plátci příspěvků. Ale i tak se v poslední době vytvořilo zdravé jádro, které je ochotno obětovat část svého volného času na práci pro náš sbor. Hlavní naše poslání samozřejmě spočívá v ochraně zdraví, životů a majetku při požárech a jiných živelných pohromách ale dále se snažíme přispět svou činností v rámci naší obce. Systém fungování sboru je založen na pravidelných členských schůzích, konající se každý první pátek v měsíci, a na výroční valné hromadě konané zpravidla na konci kalendářního roku. Pravidelně se též v poslední době účastníme soutěže v požárním sportu v rámci 4. okrsku pod který spadáme. Jsme registrovaní na SHČMS s odvozenou právní subjektivitou a vlastním IČO. Většina hmotných prostředků pro naší činnost jako jsou zbrojnice, auto a stříkačka jsou ve vlastnictví Obecního úřadu který též poskytuje prostředky na jejich údržbu. Jako nevýdělečná organizace hospodaříme se skromnými prostředky a snažíme si přilepšit alespoň tradičním sběrem železného šrotu. Jak již jsem předznamenal současně používanou technikou je automobilová stříkačka CAS 32 na podvozku Tatra 138 a stříkačka PS 12. Činnost našeho sboru můžete shlédnout na několika následujících fotografiích.

Tatra 138 CAS 32

PS 12

PS 8 Stratílek

Stará ruční stříkačka 1902

Praga-úprava EBERT-1939

První ruční stříkačka r. 1888

(již po prodeji na Podkozí v roce1902)

Motorizovaná stříkačka 1922

Tatra 805 se stříkačkou PS 8

Hasičská zbrojnice dnes

Zakládající členové sboru 1889

Sbor rok 1913

Sbor rok 1937

Družstvo rok 1940

Družstvo rok 1967

Sbor rok 1988

 čtvrtek, 4. října 2001